• 971 77 52 52
  • primaries@mespermallorca.cat
  • primariespalma@mespermallorca.cat
  • primaries@mesperinca.cat

Actes de campanya

Presentació de les candidatures de les Primàries de MÉS per Mallorca

MÉS per Mallorca ha convocat diferents assemblees comarcals per donar a conèixer els candidats i les candidates de les primàries.

Assemblea comarcal a Manacor

Dilluns 5 de novembre a les 19.00 h al Molí d’en Polit (Carrer de Conilles, s/n)

Assemblea comarcal a Inca

Dimarts 6 de novembre a les 19.30 h al Casal de Cultura (Carrer Dureta, s/n). Prèviament, a les 18.30 h, presentació de les candidatures de les primàries de MÉS per Inca.

Assemblea comarcal a Palma

Dimecres 7 de novembre a les 19.30 h al CEIP Aina Moll Marquès (Plaça Bisbe Berenguer de Palou, núm. 6)